Darius Rekis / Klaipėda

Atsiliepimai apie Dpoezija Ošia Klaipėdoje
Dpoezijos Šaltinis 2017 m. koncertų dalyviai
Poezijos skaitymai / Popietės lyrika
Poezijos skaitymai / Vidurnakčio skaitymai
Poezijos skaitymai Dpoezijos Šaltinyje 2017
SLEMALIEŽUVIAI (slemas be taisyklių)
Slemaliežuviai (Slemo varžybos)