Edmundas Janušaitis ir "Briedžiai ant Žaliakalnio bruko“

 

Edmundas Janušaitis ir „Briedžiai ant Žaliakalnio bruko“ susibūrė Kaune per pačią poezijos pilnatį, kai laikas primena dugną, į kurį daug kas atsitrenkę išėjo į „skylę“.

Nesijaučiam vieniši ar sutrikę, nes mūsų patirtis leidžia girdėti kaip dygsta žolė, kaip netolimose dangaus prieigose dainuoja mūsų broliai ir sesės.
Gal todėl esame nepataisomi svajokliai: kaukšim priekin per gyvenimo bruką, kai daug kas norėtų, kad užauginę ragus pasimirtume prieš pat didžiąją briedžių rują.

Neišdegs.

Alkani garsams, ištikimi kelio dulkėms, mes grįžtame į Daugodų dpoezijos šaltinį. Ateiname, kad prie jūsų vandenų vėl sutiktume savo viltį, meilę ir tikėjimą tuo, kad geri darbai, kaip žvaigždė danguje, niekuomet neužgęsta.

Iki susitikimo!

 

Dpoezijos Šaltinis 2017 m. koncertų dalyviai
Dpoezijos Šaltinis 2018 m. koncertų dalyviai
Dpoezija Šaltinis 2015 m. koncertų dalyviai